Begeleiding

BuroGroei richt zich op de begeleiding van leerlingen die binnen het onderwijs (PO én VO) wat extra hulp kunnen gebruiken. Zo kunnen kinderen uit het basisonderwijs 1 op 1 hulp krijgen bij rekenen, begrijpend lezen of spelling. Leerlingen uit het VO kunnen bij BuroGroei terecht voor bijvoorbeeld leren leren, plannen en organiseren of leesvaardigheid (Nederlands, Engels). Ook ben ik kernvisie coach. Meer informatie hierover vind je onder het kopje 'Kernvisiemethode'. Afhankelijk van jullie hulpvraag bepaal ik, in samenspraak met jullie, de beste aanpak.

Tarieven

Intake: gratis

Diagnostiek (onderzoek en verslag) €250,-

Voor het maken van een goed begeleidingsplan is het van belang inzicht te hebben in wat een kind wel en niet kan. Daarom wordt diagnostisch onderzoek gedaan (standaard 2 sessies). Hierbij kan gedacht worden aan het bepalen van het niveau van lezen en/ of spellen, het rekenniveau en een kindgesprek om de werk- en denkwijze van het kind te doorgronden. De uitkomsten worden verwerkt in een verslag. Soms kan het nodig zijn om het IQ te bepalen, zie hiervoor het kopje 'onderzoek'. 

Begeleiding 65,- per sessie  

Een sessie bestaat uit 45 min. kind-contact en 15 min. voor voorbereiding, administratie, evaluatie enz.

Eindevaluatie (verslag en gesprek met ouders en kind) 65,- 

Na de afgesproken begeleidingsperiode wordt standaard een evaluatieverslag opgesteld dat hierna met ouders en kind wordt besproken.

Adviezen worden gegeven en, indien wenselijk, kan eventuele verdere begeleiding worden besproken.

extra gesprek met ouders/ school 65 euro per 45 min. (ook mogelijk via beeldbellen)

voor gesprekken buiten Huizen worden reiskosten in rekening gebracht (0,19 cent p/km)

juni19 lowres 81