Kernvisiemethode

Sommige kinderen profiteren onvoldoende van het lesaanbod op school omdat de werkwijze onvoldoende aansluit bij hun kwaliteiten. Verbaal aangeboden lesstof wordt onvoldoende opgenomen en kinderen weten niet hoe ze leerstof langdurig kunnen onthouden.  Een kind dat nog niet kan praten neemt veel taal in zich op, maar ervaart de omgeving vooral visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig). Naarmate de taalontwikkeling op gang komt zal het kind steeds meer kennis auditief opnemen en talige gedachtes gaan vormen. Het blijft echter per persoon verschillen in welke mate taal een rol zal spelen en in hoeverre hij of zij vooral visueel blijft ingesteld. Sommige mensen behouden kwaliteiten van kinderen die veel andere mensen ontgroeien. Deze mensen hebben vaak associaties met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen, waardoor ze vaak afwezig en afgeleid raken. Dit kan voor frustratie en onzekerheid zorgen met grote gevolgen. Juist deze creatieve mensen hebben vaak een rijk gevoelsleven en leren op een andere manier dan hoe het op school wordt aangeboden. Dit is een kracht, maar kan een belemmering vormen wanneer de omgeving er onvoldoende op aansluit. Het onderwijssysteem is veelal talig ingesteld terwijl veel kinderen dit (nog) niet zijn.  In het onderwijs wordt vaak gezegd dat kinderen die zich de leerstof niet eigen maken meer herhaling nodig hebben. Er wordt echter onvoldoende geprobeerd de lesstof op een andere manier aan te bieden. Wanneer kinderen leren aangeboden lesstof visueel op te slaan komen ze er achter dat ze hun talent benut kan worden en ze zodoende ook tot leren kunnen komen. Kinderen kunnen op school grote sprongen maken zowel op leergebied als sociaal-emotioneel gebied. Het kan helpen bij automatiseringsproblemen, leesproblemen, spellingproblemen en rekenproblemen. Het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren en weer gemotiveerd raakt om te leren. De Kernvisie methode kan worden aangeboden aan kinderen vanaf 7 jaar. 

De sessies vinden 1 keer in de 3 weken plaats, samen met kind en ouder. In de tussenliggende periode wordt het aangeleerde thuis geoefend. Gemiddeld genomen zijn er 7 sessies nodig. De volgende onderdelen kunnen aan bod komen: 

  • basistechniek (altijd)
  • alfabet,
  • lezen,
  • spelling,
  • tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord,
  • cijfers, automatiseren rekensommen en toepassen
  • automatiseren tafels en toepassen,  
  • klokkijken,
  •  topografie,
  •  leren van grote teksten: mindmap.