Onderzoek

Soms is het fijn om meer inzicht te krijgen in de leerontwikkeling van een kind en wat het nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Een onderzoek kan daartoe bijdragen. Onderzoek bij BuroGroei richt zich op diagnostiek van leerproblemen.
 
U kunt bij BuroGroei terecht voor onder andere intelligentieonderzoek (WISC-V), dyslexie-screening, lees- en spellingonderzoek, dyscalculiescreening.
tarieven onderzoek:
-intelligentieonderzoek 500,- euro
-dyslexie-screening 250,- euro
-niveaubepaling (begrijpend) lezen, spellen, rekenen 130,- euro (2 sessies)
tarieven zijn incl. intakegesprek, verslag en handelingsadviezen

extra gesprek met ouders/ school 65 euro per 45 min. (ook mogelijk via beeldbellen)

voor gesprekken buiten Huizen worden reiskosten in rekening gebracht (0,19 cent p/km)

juni19 lowres 60